top of page

Việc làng

Ngô Tất Tố

【Vietnamese】
Nói cho đúng thì đây là kí sự “châm biếm” của Ngô Tất Tố khi nói về “lệ làng”—“Ở chốn thôn quê, ăn uống là sự đầu tiên.” Nhận ra rằng sự thật gần đúng nhất là thứ phải đi tìm, thứ mà người cho ta đọc là thứ đã có sàng lọc.

Kí sự (Phóng sự) của Ngô Tất Tố rất hay, diễn ta chân thật hệ thống “sống với làng, chết cũng với làng” của xã hội còn nhiều tục lệ đè đầu cưỡi cổ một lớp người nghèo, người dân quê.

Có thể mình là người thành phố, nên những câu chuyện có thật của NTT rất kì và chứa đựng nhiều hủ tục. Nhiều câu chuyện rất tinh tế, dấy lên câu hỏi làm sao để xã hội tiến lên nếu những tục lệ tiếp tục kìm nén người dân.

Spring 2020

January 14, 2020 at 3:00:00 PM

5.0

novel, vietnam

/// OTHER READING

Việc làng
bottom of page